Symetria jest cechą niezmienności obiektu względem grupy przekształceń automorficznych, co uzupełnia definicja fizyczna: symetria powstaje wszędzie tam, gdzie nie pojawią się dodatkowe, szczególne warunki. Dy Tagowska w galerii R46 bada te szczególne warunki i poddaje swobodnym przekształceniom.  Siła twórcza, sprawcza, czy jest nią działanie artysty, siła natury, czy też moc przemiany symbolicznej dopuszcza, świadomie lub nie, użycie swobodnego przekształcenia – tkwi w nim zarówno potęga jak i słabość, potencjał jak i ułomność.

Na początku ludzie byli okrągli, ich grzbiety i piersi tworzyły koło. Ale ludzie byli pyszni i wynosili się ponad miarę. Aby uśmierzyć ich pychę i zakusy, Zeus poprzecinał ich na połowy, a Apollo przełożył ich twarze i części rodne na stronę przekroju. I Zeus zagroził: „Jeśli zuchwalstwo ich nie opuści, podzielę ich jeszcze raz i będą skakać na jednej nodze.”

Arystofanes w uczcie Platona